• A KLASĖS PASTATAI

Šiais laikais pagrindiniai klausimai, rąstinių pastatų būsimiems savininkams, yra - kokį rąstinį namą galiu statytis, kokio dydžio, kaip jį priduosiu, kokia situacija su energinio naudingumo reikalavimais ir panašiai...

            Kaip žinia nuo 2017 metų, įsigaliojo A klasės, o nuo 2018 metų A+ klasės energinio naudingumo reikalavimai naujai statomiems pastatams. Kokie energinio naudingumo reikalavimai bus taikomi, apsprendžia ne projektavimo pradžios ar statybos leidimo išdavimo, bet dokumentų pateikimo data. Jeigu SLD nėra privalomas, atskaitos taškas – statybos darbų pradžia.

            Pažymėtina, kad yra pastatų, kuriems nėra taikomi minimalūs energinio naudingumo reikalavimai. Tame tarpe:

  • laikiniesiems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus
  • nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties ir žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams
  • atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų
  • poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus

Plačiau apie pagrindinius principus aprašoma Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 51 straipsnyje, o projektuojama ir sertifikuojama vadovaujantis STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”

Lietuvos “Rąstinių namų gamintojų asociacija” (RNGA), kreipėsi į valdžios institucijas su prašymų, vis dėlto, rasti galimybę, leidžiančią statytis rąstinius namus, kaip gyvenamuosius, tam tikrose teritorijose, pvz. kaip atskirose sodybos, nors jų paskirtis yra gyvenamoji. Buvo pažadėta, kad šis klausimas turi svarbą Lietuvoje, kadangi nemažai busimų rąstinių pastatų savininkų, savo būstą statosi užmiestyje, gražioje, atskiroje ir ne gyvenvietės tipo teritorijoje ir jį susieją su gyvenimu.