Veikla, tikslai ir siekiai

Pagrindinė Rąstinių namų gamintojų asociacijos veikla - viešinti visuomenę, suteikti, kuo daugiau informacijos apie įmones, užsiimančias rąstinių namų projektavimu, gamyba, statyba bei pilnu įrengimu. Tinkamai informuoti gyventojus, norintiems susi-projektuoti ir pasistatyti, kokybiškus rąstinius pastatus. Padėti oreantuotis bei atsirinkti tas įmones ar prekinius ženklus, kurie bus naudingi, įgyvendinant savo svajonę, turėti rąstinį namą, pirtį ar pilnai įrengtą sodybą. Architektų ir konstruktorių pagalba tinkamai pasiruošti projektą, kuris atitiktų visus, tokiems pastatams, keliamus reikalavimus.

Pagrindiniai Tikslai ir Siekiai:

1. Apjungti, tvarkingai ir kokybiškai dirbančias, rąstinių namų verslu užsiimančias įmones.

2. Inicijuoti, rąstiniams pastatams skirtų “Techninių reikalavimų, taisyklių” surašymą, kuriomis privalėtu vadovautis visos, be išimčių, Lietuvoje dirbančios įmonės ar šios srities meistrai. Techniniai reikalavimai, taisyklės neturinčios dviprasmių interpretacijų, skirtos visoms suinteresuotoms pusėms - nuo projektuotojų, gamintojų, statytojų/rangovų iki eksploatuojančių rąstinius pastatus savininkų, šeimininkų. Jau yra.

3. Techninių reikalavimų, taisyklių pagrindu sukurti Rąstinių pastatų Standartą, jam suteikiant “Rąstinių pastatų projektavimo ir statybos, Techniniai reikalavimai” pavadinimą. Jau yra.

4. Siekti, kad profesionalų kruopščiai surašytų, bendrų “techninių reikalavimų, taisyklių” punktais, būtų papildytas vienas iš Lietuvos “Statybos Techninių Reglamentų”. Arba surastas kitas, teisės aktais, patvirtintas būdas, šių reikalavimų įteisinimui. Vykdomi veiksmai.

5. Siekti, kad “Rąstinių namų gamintojų asociacijos” sutrumpintai RNGA narėmis, taptu tos įmonės, kurios pačios siekia, artimiausiu metu, prisidėti prie greito “Techninių reikalavimų, taisyklių” reglamentavimo. Įmonės, kurios pasiruošusios, savo veikloje vadovautis, išskirtinai Rąstinių Pastatų Standartu - “Rąstinių pastatų projektavimo ir statybos, Techniniai reikalavimai”.

6. Siekti, kad Lietuvos valdžia surastų kompromisą leidžiantį Lietuvos gyventojams projektuotis, statytis ir teisiškai gyventi, gyvenamosios paskirties, išskirtinai rąstiniame name, neatsižvelgiant į A+ energinio naudingumo klasę.

Kiti tikslai ir siekiai:

- Surinkti techninę informaciją, bei parengti išskirtinę iliustruotą dokumentaciją, kurioje būtų aprašomos ir pavaizduojamos technologijos, konstruktyviniai sprendimai, įvairūs mazgai, išskirtinai panaudojami ar pritaikomi rąstinių pastatų projektavime ir statyboje.

- Informuoti Lietuvos visuomenę apie tokios techninės dokumentacijos egzistavimą ir kad tik šios asociacijos nariai naudojasi, profesionalų, paruošta informacija.

- Siekti, kad įmonės užsiimančios rąstinių namų gamybos ir statybos verslu, dirbančios ar norinčios dirbti pagal visiem suprantamus “Techninių reikalavimų, taisyklių” punktus, prisijungtu prie “Rąstinių namų gamintojų asociacijos”

- Atstovauti narių interesus parodose, valstybinėse institucijose ir įstaigose

- Atstovauti narių interesus užsienyje, plečiant rinkos geografiją

- Bendradarbiauti su užsienio analogiškomis asociacijomis ir organizacijomis

- Koordinuoti narių veiklą

- Atlikinėti objektų inspektavimą

- Didinti įmonių bei pačios verslo šakos konkurencingumą

Esame įsitikinę, kad techninių reikalavimų, taisyklių egzistavimas, privers dar labiau pasitempti ir rinkai pristatyti, ypatingai kokybiškus rąstinius namus.