Rąstinių pastatų gamintojai Lietuvoje

Rąstinių namų, įvairių rąstinių pastatų konstrukcijų gamintojais, statytojais, save gali vadinti, Lietuvoje registruotos įmonės, kurios projektuoja, gamina ir stato rąstinius pastatus, naudojant horizontaliai, vienas virš kito, suguldytus, natūralios medienos rąstus/sienojus, kampuose juos sujungiant sąsparomis / kertėmis / spynomis.

Įsitikinkite ar norimos samdyti įmonės veikla nėra tik marketinginė apgaulė. Nes paprasčiausiai gali būti jog įmonė, būsimas Jūsų rangovas, įvairiais marketinginiais būdais tik bando save pateikti kaip rąstinių namų, pirčių ar kitų rąstinių pastatų konstrukcijų gamintoju ar statytoju, tačiau neturi gamybinės bazės... O kas svarbiausia, savo apskaitoje, neturi profesionalių meistrų, tinkamai paruošto personalo, įrangos, be kurių aplamai neįmanoma jokia rąstinio pastato konstrukcijų gamyba, juo labiau rąstinio namo statyba ir įrengimas. Tokios įmonės, “apsimetėlės”, už nieką neatsako...

Lietuvos “Rąstinių namų gamintojų asociacijos”, sutrumpintai RNGA, vienas iš tikslų, informuoti visuomenę apie įmones, kurios yra įsipareigojusios dirbti kokybiškai, vadovaujantis tam tikromis griežtomis taisyklėmis, skirtomis, išskirtinai, rąstiniam pastatams. RNGA yra savotiškas kokybės garantas, nes vykdo paruoštą veiksmų planą, kurį sėkmingai yra įgyvendinusios kitų šalių panašios organizacijos.

Tai “Techniniai reikalavimai, taisyklės” neturinčios dviprasmės interpretacijos ir nekvestionuojamos. Labai aiškiai suprantamos projektuotojų ir gamintojų, statytojų bei visos visuomenės, nesuteikiančios prasmės ginčams tarp Rangovo ir Užsakovo. Taisyklių punktai, greitu laiku, bus reglamentuoti valstybiniu lygiu. Tai tik laiko klausimas. Šiuo metu, RNGA kartu su Lietuvos Aplinkos ministerija yra inicijavusi “Techninių reikalavimų” “sukratymą”. Tam tikslui, į darbo grupę, yra pakviesti Vilniaus Gedimino Technikos (VGTU) ir Kauno Technologijos (KTU) universitetų mokslininkai.

Busimų reglamentuotų reikalavimų pagrindu, dar smulkiau yra surašytos bei išskaidytos taisyklės, atskirai kiekvienai Rąstinio pastato daliai, atvaizduojant konstruktyvinius sprendimus, įvairius mazgus. Tai savotiškas Rąstinių pastatų Standartas, kuriam suteiktas pavadinimas - “Rąstinių pastatų projektavimo ir statybos, Techniniai reikalavimai”. Jo turinys prieinamas tik asocijuotiems Nariams. O pasirašius Rangos sutartį tarp įmonės ir potencialaus Užsakovo, Užsakovas taip pat turi teisę gauti "Rąstinių pastatų projektavimo ir statybos. Techninius reikalavimus".

Rąstinių namų gamintojų asociacija (sutrumpintai RNGA) skatindama, didesnį skaičių kokybiškų, Rąstinių pastatų atsiradimą Lietuvos rinkoje, kartu su tuo sutikusiomis įmonėmis Narėmis, vykdo griežtą kontrolę. Nuo pat pradžių yra kruopščiai peržiūrima projektinė dokumentacija, kuri turi didžiulę reikšmę tolimesniems darbams, bei kokybiško rąstinio pastato eksploatavimui. Statybos darbų pradžioje yra vykdomas, privalomasis, objekto inspektavimas. Pagal pageidavimą, susitarimą tarp Užsakovo ir RNGA, objekto inspektavimas, techninė priežiūra, viso projekto valdymas, gali būti atliekamas per visą objekto vykdymo procesą.

Tad norėdami, Visuomenę, informuoti, pabrėžiame, kad jeigu RNGA internetinėje svetainėje, šiame puslapyje, tarp narių, nėra įmonės, tai reiškia, kad, KOL KAS, ji nesutiko su griežta kokybės kontrole, o gamindama ir statydama rąstinius pastatus, vadovaujasi neadaptuotomis taisyklėmis arba dirba savarankiškai.

Kiekviena, save gerbianti įmonė, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais. Įmonė negali šmeižti kitų įmonių, jei šie dirba tokiais pačiais principais.