RNGA istorija

Siekiant apjungti, Lietuvos įmones užsiimančias rąstinių namų/pastatų gamyba ir statyba, 2005 m. buvo įkurta "Rąstinių nanų gamintojų asociacija". Asociacijos steigime dalyvavo aštuonios įmonės, iniciatorės. Vėliau asociacija apjungė nemažą ratą įmonių ir 2007 metais jų jau buvo netoli trisdešimties.

Pradžioje, bendrai, buvo rašomi techniniai reikalavimai. Asociacijos direktorius, Lietuvos Standartizacijos departamente, turėjo atstovauti rengiant, tobulinant ir įteisinant, rąstinių namų standartą. Buvo kalbama, kad viskas vyksta pagal planą, standartas aptarinėjamas ir derinamas darbo grupėse. Vėliau, kad jis jau įteisintas. Netgi įteikti sertifikatai, kuriuos įmonės pasikabino pačiose matomiausiose vietose manydamos, kad turi didesnį pranašumą prieš kitas… 2008 metais asociacija pakeitė pavadinimą. Po truputį pradėjo aiškėti tikrieji asociacijos vadovų siekiai ir su tuo susiję veiksmai. Visos įmonės nieko neitardamos tikėjo kiekvienu, jų pačių paskirtu asociacijos vadovo žodžiu. O jau vėliau, per tam tikrą laiką, sugebėjo įteigti, kad respublikinis standartas skirtas rąstinių namų konstrukcijom, yra nereikalingas, kad jis pridarys daugiau žalos patiems nariams, nei atneš naudos… Per vieną iš susirinkimų, įmonių vadovų iniciatyva, buvo bandoma paaiškinti tokio standarto butinybe. Tačiau pats asociacijos vadovas, prisidengdamas, tik keliais nariais, šią ekzistuojančią problemą, galima sakyti “uždarė”. Viešai buvo pasakyta, kad standartas nereikalingas.

Po truputį narių skaičius pradėjo mažėti. Didžioji dalis įmonių steigėjų ir ne tik, nesutikdami su, pavadinimą pakeitusios asociacijos vadovybės, vykdoma veikla, sustabdė narystę arba išstojo iš asociacijos.

Įmonės, nuo pat pradžių dalyvavusios, asociaccijos veikloje, pačios tiesiogei dalyvaudamos respublikinio standarto kurime, šiuo metu yra šiek tiek suklaidintos ir apgautos. Ir manome, kad per tam tikrą laiką, jos priims tinkamą sprendimą, tokio standarto atsiradimo butinybei, bei prisijungs prie “Rąstinių namų gamintojų asociacijos” narių, kurie ir siekia įteisinti, standartą, respublikiniu lygiu.

Šiuo metu, 2005 metais, įkurtoje asociacijoje nebeliko, daugumos, narių steigėjų.

Todėl siekdama pratęsti pradėtą darbą, 2013 metais, "Rąstinių namų gamintojų asociacija" buvo iš naujo įsteigta, tikru savo pavadinimu, ir atnaujino veiklą, siekdama apjungti ir atstovauti visas Lietuvos įmones užsiimančias, išskirtinai, Rąstinių namų (pastatų) gamyba ir statyba.