Asociacijos nariai

Lietuvos “Rąstinių namų gamintojų asociacijos”, sutrumpintai RNGA, vienas iš tikslų, informuoti visuomenę apie įmones, kurios yra įsipareigojusios dirbti kokybiškai, vadovaujantis tam tikromis griežtomis taisyklėmis, skirtomis, išskirtinai, rąstiniam pastatams. RNGA yra savotiškas kokybės garantas, nes vykdo paruoštą veiksmų planą, kurį sėkmingai yra įgyvendinusios kitų šalių panašios organizacijos.

Tai “Techniniai reikalavimai, taisyklės” neturinčios dviprasmės interpretacijos ir nekvestionuojamos. Labai aiškiai suprantamos projektuotojų ir gamintojų, statytojų bei visos visuomenės, nesuteikiančios prasmės ginčams tarp Rangovo ir Užsakovo. Taisyklių punktai, greitu laiku, bus reglamentuoti valstybiniu lygiu. Tai tik laiko klausimas. Šiuo metu, RNGA kartu su Lietuvos Aplinkos ministerija yra inicijavusi “Techninių reikalavimų” “sukratymą”. Tam tikslui, į darbo grupę, yra pakviesti Vilniaus Gedimino Technikos (VGTU) ir Kauno Technologijos (KTU) universitetų profesoriai, docentai.

Kadangi patys “Techniniai reikalavimai” kaip ir egzistuoja ir pagal juos dirba sąžiningi profesionalai, todėl RNGA, kaip kokybiškų rąstinių pastatų puoselėtoja bei garantas, žemiau pateikia įmonių sąrašą, kurios, jau dabar, sutinka su asociacijos tikslais ir siekiais, griežtai vadovaujasi tomis taisyklėmis ir yra pasirašiusios Narystės sutartį. 

Busimų reglamentuotų reikalavimų pagrindu, dar smulkiau yra surašytos bei išskaidytos taisyklės, atskirai kiekvienai Rąstinio pastato daliai, atvaizduojant konstruktyvinius sprendimus, įvairius mazgus. Tai savotiškas Rąstinių pastatų Standartas, kuriam suteiktas pavadinimas - “Rąstinių pastatų projektavimo ir statybos, Techniniai reikalavimai”. Jo turinys prieinamas tik asocijuotiems Nariams.

Rąstinių namų gamintojų asociacija (sutrumpintai RNGA) skatindama, didesnį skaičių kokybiškų, Rąstinių pastatų atsiradimą Lietuvos rinkoje, kartu su tuo sutikusiomis įmonėmis Narėmis, vykdo griežtą kontrolę. Nuo pat pradžių yra kruopščiai peržiūrima projektinė dokumentacija, kuri turi didžiulę reikšmę tolimesniems darbams, bei kokybiško rąstinio pastato eksploatavimui. Statybos darbų pradžioje yra vykdomas, privalomasis, objekto inspektavimas. Pagal pageidavimą, susitarimą tarp Užsakovo ir RNGA, objekto inspektavimas, techninė priežiūra, viso projekto valdymas, gali būti atliekamas per visą objekto vykdymo procesą.

Tad norėdami, Visuomenę, informuoti, pabrėžiame, kad jeigu RNGA internetinėje svetainėje, šiame puslapyje, tarp narių, nėra įmonės, tai reiškia, kad, KOL KAS, ji nesutiko su griežta kokybės kontrole, o gamindama ir statydama rąstinius pastatus, vadovaujasi neadaptuotomis taisyklėmis arba dirba savarankiškai.

Kiekviena, save gerbianti įmonė, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais. Įmonė negali šmeižti kitų įmonių, jei šie dirba tokiais pačiais principais.