Lietuvos rąstinių namų gamintojų asociacija - RNGA

Lietuvoje, rąstinių namų gamybos ir statybos verslu, užsiima daugiau kaip 50, juridinį statusą, turinčių įmonių ir panašus skaičius, individualia veikla, užsiimančių asmenų. Kaip nekeista, visi jie turi užsakymų ir darbų. Tik vieni jų sąžiningai moka valstybinius mokesčius, stengdamiesi išlaikyti personalą. O kiti pasinaudodami rąstinių namų gamybos ir statybos versle, esančiomis spragomis, dirba ir užsidirba, tik sau.


Norėtume manyti, kad kiekvienas, Lietuvos rąstinių namų gamintojas ir statytojas, savo darbą išmano labai gerai ir Lietuvos bei užsienio rinkom pristato tik kokybiškus rąstinius pastatus.


Vieni šneka apie tai, kad Lietuvoje, esi priverstas taikyti didesnius įkainius, kiti apeliuoja į tai, kad Lietuvos gyventojui yra nesvarbi kokybė, o tik mažos kainos... Visi stengiasi deklaruoti kokybišką darbą…?!


Tačiau rąstinis namas, pirtis ar bet kokios kitos paskirties rąstinis pastatas yra ne tik sienos iš horizonatliai suguldytų rąstų (sienojų), bet tai kur kas daugiau. Rąstinis namas yra tvarkingai ir kokybiškai pastatytas ir priduotas eksploatacijai tik tada, kai ir projektavimo stadijoje ir gamyboje, bei statybos aikštelėje būna įvertinti visi techniniai reikalavimai.


Todėl matydama problemas šioje srityje, Rąstinių namų gamintojų asociacija stengsis apjungti visus šiuo verslu užsiimančius žmones ir įmones. Nukreipti juos tinkama linkme, kokybiškų rąstinių pastatų link. Padės susipažinti su techniniais reikalavimais. Gyventojus informuos, ne tik apie tvarkingai, bei kokybiškai dirbančias įmones ar meistrus, bet ir apie, blogą reputaciją turinčius gamintojus bei statytojus.


Jau pačių gamintojų ir statytojų reikalas yra sudominti potencialų klientą, kainomis ir kokybišku darbu. O asociacija bus tik pagalbininkė, viešinanti, infarmuojanti bei kontroliuojanti, institucija.


Sieksime, kad asociacijos nariais, pasitikėjimas būtų didesnis nei pavienių firmų ar meistrų... Kadangi asociacijos pagalba bus įteisinti "Rąstinių namų projektavimo, gamybos ir statybos technniniai reikalavimai", bus vykdomas inspektavimo darbas. Asociacijos iniciatyva bus vykdoma kvalifikacijos suteikimo programa, bei išduodami kvalifikacijos atestatai, patvirtinantys, kad Lietuvos rąstinių namų gamintojų asociacijos narys betarpiškai vadovaujasi valstybiniu standartu. Tai sugriežtins darbų kokybę ir padidins asociacijos nario reputaciją/prestižą.


Užsakovas pats turi spresti kurią įmonę ar gamintoją/statytoją pasirinkti, o reikalui esant, galėtų, drąsiai, kreiptis į Rąstinių namų asociaciją, informacijos, patariamojo žodžio, konsultacijos ar pagalbos...